A GRAN RITMO SE CONTINÚA CON CORDÓN CUNETA Y RIPIO.